Kết quả ngày 03/07/2022
X90 X9 X3,5
90 9 - 0
00
00
05
12
18
19
25
26
26
32
33
36
40
44
45
53
54
56
60
61
70
73
90
91
92
96
97
 
HT event
Tên Tổng
Choem2USD 8820
thanhcong88 7485
Aicaque1 2209
Bongchay09 1812
khanhhaukb 1637
Huongthao71 1416
bupphet 959
lieu79 797
nnplinh0105 473
hungban 189
gamewin 177
Lodehanhkong 113
rudyduncan03 7