Kết quả ngày 14/04/2024
X90 X9 X3,5
96 9 - 6
00
01
09
15
16
18
18
21
22
35
42
48
50
52
57
61
69
70
70
71
81
89
89
90
94
96
96
 
HT event
Tên Tổng
khanhhaukb 881
nnplinh0105 823
Huongthao71 342
bupphet 294
gamewin 194
Bongchay09 42
Choem2USD 40
Aicaque1 40