Kết quả ngày 24/03/2023
X90 X9 X3,5
57 5 - 7
01
02
04
04
06
35
40
41
44
46
49
49
52
52
54
56
56
57
59
69
72
79
83
85
85
95
96
 
HT event
Tên Tổng
Choem2USD 5660
thanhcong88 5226
ngoctoi 2583
Huongthao71 1482
Bongchay09 1013
Aicaque1 917
khanhhaukb 711
bupphet 552
gamewin 499
nnplinh0105 424
hangmy85 195
Doden2018 179
HuyNguyen 60