Kết quả ngày 26/11/2022
X90 X9 X3,5
96 9 - 6
03
08
21
23
24
24
31
37
44
46
47
54
61
66
72
75
76
76
82
82
83
83
83
91
92
96
97
 
HT event
Tên Tổng
Choem2USD 4436
Aicaque1 4300
kingknight101 3881
Bongchay09 3119
nnplinh0105 2448
gamewin 1438
Huongthao71 1343
khanhhaukb 1339
danviphn 843
lieu79 661
HuyNguyen 512
idsignup 499
ngoctoi 465
minhlode 363
bupphet 193